Bázis logo

Body: 

SpaceBuzz

szemléletformáló oktatási űrprogram a környezettudatosság érdekében

 

Napjaink egyik, ha nem legfontosabb problémája a klímaváltozás. 2021-ben elkezdte munkáját egy magyar pedagógusokból álló szakértő csapat, hogy hazai iskolák is csatlakozhassanak a holland űrhajós, André Kuipers által kezdeményezett SpaceBuzz oktatási projekthez. A cél az, hogy 10-12 éves gyerekeknek, a projekt számára elkészített speciális tananyagok segítségével, felkészülhessenek egy virtuális űrutazásra. A projektben Hollandia és Magyarország mellett jelenleg Franciaország és Olaszország is részt vesz.

 A SpaceBuzz oktatási program az űrutazásra való felkészítéssel, a gyerekek figyelmét ráirányítja a fenntarthatóság, valamint a klíma- és környezetvédelem fontosságára, ezáltal gondolkodásmódjukat is felelősségteljesebbé teszi.

 A nemzetközi pedagógus csapat már elkészítette a munkaanyagokat, óravázlatokat, oktatási segédanyagokat, munkafüzeteket. A 2022. januárjában átadásra kerülő eszközrendszer a programban résztvevő pedagógusok számára

        általános áttekintést ad a korszerű STEM oktatási módszerekről (STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics),

       konkrét STEM oktatási segédleteket ad a SpaceBuzz oktatási program 12 küldetéséhez (leckéjéhez).

A SpaceBuzz integrált óravázlatokban minden lecke, küldetés legalább három tantárgyat egyesít, melyekből minimum kettő nem STEM-tantárgy. Olyan oktatási tevékenységeket tartalmaznak, amelyek megkönnyítik a mély tanulást, a kritikus gondolkodást, az együttműködést, a kommunikációt, és fejlesztik a kreativitást.

A felkészülés, a küldetés teljesítése után a programban tanuló, kiválasztott diákok már űrkadétokként szállhatnak be abba az űrhajóba, ami a tervek szerint 2022. tavaszán fogja körbejárni Magyarországot. A Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola 100 diákját jelöl ki erre a feladatra.

Képek:

1.kép

2.kép

3.kép