Bázis logo

Body: 


Közzétételi lista

1. Engedélyezett osztályok

2. Az intézmény nyitva tartásának rendje

3. Éves munkaterv

4. Pedagógiai program

   Pedagógiai program 2021. szeptember 01.

5. Házirend

6. Szervezeti és működési szabályzat

7. Pedagógusok

8. Az oktató és nevelő munkát segítők

9. Az országos kompetenciamérés eredményei

10. Idegen nyelvi mérés

11. Lemorzsolódás

12. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások lehetőségei

13. Az iskolai beszámoltatás, a számonkérés rendje, követelményei, formái

14. Az iskola osztályai

15. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei,vizsgák tervezett ideje

16. Hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

17. A tanulók felvételének helyi rendje

Walterné Böngyik Terézia _2023

Pedagógiai szakmai ellenőrzés 2017.

(Részletekért kattintson a megfelelő címre)

Alsós továbbhaladási feltételek

Ének követelmények

Környezetismeret

Erkölcstan

Matematika 1-4

Magyar nyelv és irodalom  1-4

Sportágválasztó, küzdelem és játék

Testnevelés 1-4

Technika

Vizuális kultúra

Felsős továbbhaladási feltételek

ANGOL nyelv

BIOLÓGIA 

ÉNEK-ZENE

ERKÖLCSTAN

FIZIKA 

FÖLDRAJZ

HON- ÉS NÉPISMERET

INFORMATIKA

KÉMIA

MAGYAR

MATEMATIKA

NÉMET nyelv

VIZUÁLIS KULTÚRA

TECHNIKA

TERMÉSZETISMERET 

TESTNEVELÉS

TÖRTÉNELEM

NAT 2020 Alsós továbbhaladási feltételek

Ének követelmények

Környezetismeret

Erkölcstan

Matematika 1-4

Magyar nyelv és irodalom  1-4

Sportágválasztó, küzdelem és játék

Testnevelés 1-4

Technika

Vizuális kultúra

Angol nyelv

Német nyelv

Digitális kultúra

Önismeret

NAT 2020 Felsős továbbhaladási feltételek

ANGOL nyelv

BIOLÓGIA 7.

BIOLÓGIA 8.

ÉNEK-ZENE

ERKÖLCSTAN

FIZIKA  7

FIZIKA 8

FÖLDRAJZ

HON- ÉS NÉPISMERET

INFORMATIKA

KÉMIA

MAGYAR

MATEMATIKA

NÉMET nyelv

VIZUÁLIS KULTÚRA

TECHNIKA

TERMÉSZETISMERET 5

TERMÉSZETISMERET 6

TESTNEVELÉS

TÖRTÉNELEM

DIGITÁLIS KULTÚRA

OLIMPIAI ISMERETEK

TANULÁSMÓDSZERTAN

ÖNISMERET