Bázis logo

Body: 

A SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE

 

 

 

Az intézmény első épületét 1866-ban adták át a Koczka utca és a Szent István utca sarkán, ahol 2 osztályban kezdődött meg a tanítás. 1927-ben az épületet két tanteremmel bővítették.

 

Az iskola 1948-ban, az államosítás után lett önálló igazgatású, addig a Római Katolikus Egyházközség fenntartása alatt működött.

 

Az 50-es években felújították az iskola épületét, s a növekvő létszám miatt két termet bérelt a fenntartó a Rákóczi utcában.

 

1962-ben a Jókai utca 55-57. sz. alatti házat megkapta az intézmény, ahol délelőtt tanítás folyt, délután pedig napközis foglalkozások voltak. Évtizedekig itt kapott helyet a Dolgozók Iskolája, ahol esti általános iskolai képzésben részesültek a felnőttek.

 

1963-ban a Szent István utcán épült az új 4 tantermes emeletes iskola. 1964. szeptember 4-én a felső tagozatnak itt kezdődött meg a tanítás, az alsó tagozat a régi épületben működött tovább. Az új épületben kialakított diákotthon adott helyet 40 tehetséges tanyai tanulónak.

 

A növekvő létszám miatt 1972-ben a főépület udvarán 2 tantermet építettek.

 

1980-ban újabb emeletes épületrésszel bővült az iskola. Itt kapott helyet a diákotthon konyhája, ebédlője, az emeleten klubszobát alakítottak ki.

 

1987-ben megszűnt a diákotthon, a tanyai gyerekek a Cseresnyés Kollégiumba kerültek.

 

Az 1987-88-as tanévben tagozatos nyelvoktatás indult oroszból, amelyet a szabad nyelvválasztás jegyében folyamatosan felváltott az angol.

 

Az 1996-ban átadott új tornaterem megteremtette a testi nevelés ideális feltételeit.

 

1998-ban a tanévnyitó ünnepségen avattuk fel iskolánk első számítógépes szaktantermét. Az internet bevezetése apró lépést jelentett a korszerű tudás megszerzéséhez

 

2004-ben a főépület új emeletet kapott 3 tanteremmel, egyéb helyiségekkel, zsibongóval. Így intézményünk a „beruházás a 21. század iskolájába” program keretében korszerű feltételekkel várja a felső tagozatba érkező diákokat. Nemcsak mi gazdagodtunk a beruházással, hanem a város diákjai is, hiszen számtalan városi szintű rendezvénynek ad helyet az új épületrész

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001-ben iskolák összevonása mellett döntött, többek között a Szent István Általános Iskola és a Halmay Zoltán Általános Iskola összevonását mondta ki.

 

A Szt. István téri patinás épület nagy múltra tekint vissza, hiszen alapításának éve 1899. Polgári fiúiskolaként teremtett hagyományt a testi nevelésnek. 1976-ban kezdődött el az emelt szintű testnevelés oktatása.

 

Halmay Zoltán úszó olimpiai bajnokot, az egykori névadót követendő példaként állítjuk tanítványaink elé. Emberi, sportolói nagysága kötelez bennünket az olimpiai eszme ápolására, az egészség megőrzésére, az élet minden területén a becsületes, sportszerű helytállásra.

 

2007-ben a Szántó Kovács János Általános Iskola megszüntetésére került sor. A megszüntetett iskola tanulóinak mintegy egyharmada került intézményünkbe.

 

A múlt hagyományait, erényeit megőrizve alakítjuk intézményünk sajátos arculatát, meghatározzuk fejlődésének, fejlesztésének fő irányait a környezetétől, helyzetétől, tanulóitól függően. Igyekszünk jól sáfárkodni az iskola egyedi adottságaival, értékeivel, hogy az eredmény egy sikeres, az egyéni életükben jól boldoguló tanulókat kibocsátó intézmény legyen.