Bázis logo

Body: 

Zöldkapocs oktatóközpont

Események:

 

Bemutatkozunk

A munkaközösség célja

 • Munkánk során hidat teremteni a gyerekek és a környezet és természetvédelem között

 • Gyermekeinkben kialakítsuk a helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenységet és az ezek felismeréséhez kompetenciákat fejlesszük

 • Élménypedagógián keresztül felkelteni a lelkesedést, amely a cselekvés alapja

 • Természetet a természetben megismerni

 • Környezeti nevelés olyan átfogó rendező elvként való megjelenése, amelyből jól levezethetők és érvényesíthetők a „helyiség" a localitás elve

 • Helyi adottságok kiaknázása, népi és táji nevelőerők érvényesítése

 

Története

A Magyar Környezeti Nevelők helyi csoportjaként, a Környezet és -természetvédelmi Oktatóközpontok Szövetségének tagjaként 2003 szeptemberében alakult a Zöld Kapocs Környezeti Nevelés Munkaközösség. A város valamennyi oktatási intézményében vannak tagjaink, akiknek létszáma 60fő. Pártoló tagjaink nem pedagógusok, számuk 25 fő. Tagjaink elsősorban pedagógusok, akik nagy bázissal rendelkeznek az oktatási intézményekben, ezért egy-egy akcióprogram résztvevőinek száma mindig nagy létszámot jelent. Olyan lelkes kollegák támogatnak, akiknek szívügye a környezet és természetvédelem. Erősségünk, hogy minden oktatási intézmény, közös összefogással, mindenki saját lehetőségeinek bevonásával színesíti a programokat, minden érdeklődő megtalálja a számára fontos helyszínt. Gyermekközpontú tevékenységeink során szemlélet formálás és nem új tantárgyak bevezetése történik. A pedagógusok a Zöld Kapocs szakembereinek támogatásával olyan új ismeretekre tehettek szert, amelyet nemcsak a szabadidő hasznos eltöltésénél, hanem az oktatás során is fel tudnak használni. Nagy tömegeket képes a tagság megmozgatni, a gyerekeken keresztül a szülők könnyen motiválhatók.

Anyagi forrásaink pályázatokból és az Önkormányzat támogatásával folyik elsősorban. Eddig valamennyi rendezvényhez a szülők és vállalkozók is hozzájárultak, mert saját gyermekeik környezetének javításáról, tanulás élményszerûbbé tételéről szóltak terveink.

A pedagógusainkban nagy szakmai igényesség tapasztalható, nyitottak az újszerû ismeretekre, és lelkesen alkalmazzák tanórán és azon kívül. Sikeres programjainkat nagy tudásbázisuknak is köszönhetjük.

Tevékenységünket társadalmi munkában végezzük.

 

Támogatók, szakmai kapcsolatok

 • Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Oktatási Csoport, Mûszaki Iroda
 • Magyar Környezeti Nevelők helyi csoportjaként értékes előadások, szakmai kapcsolatok kerülnek előtérbe

 • KOKOSZ

 • ÖKOiskola Hálózat

 • Magyar Madártani Egyesület szegedi csoportjával szoros együttmûködés

 • Csemet

 • Bodnár Bertalan Oktatóközpont

 • Hódmezővásárhely és térsége turizmusáért Egyesület

 • Petőfi Sándor Mûvelődési Központ

 

Tagjaink

Zöld Kapocs Tagok

 1. Kertvárosik Katolikus Iskola Kovácsné Mónus Renáta

 2. Klauzál U. Á. I. Gertner Erika, Szilágyiné Szabó Mónika, Hajdú Ibolya

 3. Liszt Ferenc É. Z. Pallai Zsuzsanna ,Kakuk Tünde, Huziánné Nagy Ildikó

 4. Aranyosy Ágoston Általános Iskola Perényi Jánosné

 5. Varga Tamás Általános Iskola Fodor Adél, Banga Endréné

 6. Szent István Általános Iskola Ambrus Györgyné, Szûcsné Bátori Klára, Walterné Böngyik Terézia

 7. Szőnyi Benjamin Református Iskola Hódiné Földesi Sári

 8. Kincsesház-

 9. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Gálné Horváth Ildikó

 10. Bethlen Gábor Református Gimnázium Szép Tünde

 11. Kalmár Zsigmond Szakiskola Sipter Enikő

 12. Corvin Mátyás Kereskedelmi Szakközépiskola Mihály Orsolya

 13. Eötvös József Szakközépiskola Dr. Patariczáné Kelecsényi Magdolna

 14. Grergus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola Balla Éva, Kezesné Nádra Erzsébet

 15. Oldalkosár utcai Óvoda Vörösné Herczeg Katalin

 16. Szent István Utcai Óvoda Kincses Andorné

 17. Zrínyi Utcai Óvoda Szabácsi Éva

 18. Béke telepi Óvoda. Patkósné Dezső Katalin

 19. Szabadság téri Óvoda.

 20. Mária Valéria Óvoda Szabóné Szatmári Éva

 21. Pál u. Óvoda. Borsiné Csontos Emília Kardos Szilvia, Molnár Lajosné, Tóthné Kristó Ágnes

 22. Tornyai utcai Óvoda Dehényné Nagy Katalin

 23. Brunszvik Teréz Óvoda Vinczéné Tóth Ibolya, Meszlényiné Hegedûs Judit, Majzik Attiláné

 24. Dózsa Györgyutcai Óvoda Wollner Józsefné

 25. Pálffy utcai Óvoda Sziládi Károlyné, Olasz Sándorné

 26. Kertvárosi Óvoda Patócs Éva, Lestár Magdolna

 27. Nádorutcai Óvoda Tankó Irén

 28. Klauzálutcai Óvoda Martonné Lendvai Sára, Enyedi Róbertné

 

Kiemelkedő Tevékenységeink

 • Tanösvényprogram- oktatóprogram 7 része az oktatás valamennyi mûvéltségi területét magába foglalja, a helyi értékek bemutatásán, megismerésén túl, a helyi környezet és természetvédelmi kompetenciák kialakítása a cél.
 • Időutazás a kubikoknál- családi hétvége, melyen történelmi korokban utazunk. Az újkőkor ház történelmi körülményeinek, múlt és jelen emberének életkörülményei, harca a természeti erőkkel

 • Lássa más is, csodáljuk együtt! A fatérképen-, amely közel 6m2 alapterületû- a fotópályázat nyertes képeinek feltüntetésére is sor került. Ezt, mint vándorkiállítást több intézményben is bemutatjuk.
 • Madárpark téli látogatása, madáretető túrák szervezése

 • Víz világnapja alkalmából a kubiknál (ahol erősen szikes talaj van) szappanfőzés- környezetbarát háztartás címmel hirdetjük rendezvényeinket a Kémia Munkaközösséggel

 • Diákkonferencia-A talaj és MI? (prezentációk, rajz, poszter és fotópályázat)

 • Madarak és fák napja alkalmából florália ünnepség, tavaszköszöntő mûsorral

 • Komposztbuli program

 • Újra megtalált érték-szelektív hulladékgyûjtés a mindennapokban (Tanösvényprogram és levelező verseny)

 • Szakmai képzések, közösségi programok

 • „zöldkarácsony" minden évben

 • Konferenciák, kirándulások

 • Oktatóprogramok kidolgozása

 • Fenntarthatóságra nevelés élménypedagógiájának kidolgozása

 • Környezeti nevelés szaktanácsadás