Bázis logo

Body: 

HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ALAPÍTVÁNY


Az alapítvány célja:

A Hódmezővásárhelyi Szent István Alapítványt 1992-ben hoztuk létre, azzal a céllal, hogy a Szent Általános Iskola tanulónak szabadidős tevékenységeit támogassa, elősegítse a tanórán kívüli tevékenységet mûködését, támogassa a hátrányos helyzetû gyerekeket. A szabadidős tevékenységek körében egyre nagyobb szerepet töltött be a környezet és természetvédelmi programok megvalósítása, így 2002-ben megalakult a Zöld Kapocs Környezeti Nevelők munkaközössége, melynek befogadója jelen alapítvány lett. A város valamennyi intézményét képviselő pedagógusok (60fő) önkormányzati támogatással mûködik. Zöld Kapocs Oktatóközpont a város környezet és természetvédelmi tevékenységének központjaként, városunk koncepciójával összhangban nagy tömegeket megmozgató rendezvényeket, figyelemfelkeltő akcióprogramokat és oktatási tevékenységet végez. Oktatóprogramjának fő helyszíne a 2003-ban létrehozott Téglagyári Tanösvény, amelyre oktatóprogramot dolgoztunk ki. Pedagógus továbbképzés, konferencia, levelező versenyek, és családi hétvége népszerûsíti a területet, a helyszín értékeinek megóvására élőhely és tájrehabilitációt végeztünk és végzünk.

Az alapítónak az alapítvány létrehozásával elérni kívánt célja az, hogy az alapítványba befolyó pénzeszközökkel és egyéb támogatásokkal segítse a Szent István Általános Iskolában tanuló fiatalokat, valamint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő diákokat.

Iskolai programok, gyermektáboroztatás, erdei iskola támogatása, természetvédelmi munkák, környezetvédelmi akciók, családi napok, gyermek és ifjúságvédelem, diák sportversenyek, rendszeres mozgás ösztönzése, támogatása, tehetséges tanulók és közösségek támogatása nyelvoktatás feltételeinek javítása. Segítse a tanulók kulturális, sport és szabadidős tevékenységét, az iskola tárgyi feltételeinek, felszereléseinek bővítését és a hátrányos helyzetû, tehetséges tanulók támogatását. Tegye lehetővé azon tanulók jutalmazását, akik tevékenységükkel az iskola hírnevét öregbítik.

 

Az adományokkal mind a hazai, mind a külföldi magánszemélyek, jogi személyek és nem jogi személyiségû társaságok, társadalmi szervezetek, egyesületek csatlakozhatnak, amennyiben egyetértenek az alapítvány céljaival és ezen szándékukat, mely a fölajánlott összeget is tartalmazza közlik a kuratóriummal. Csatlakozás történhet pénzbeli és természetbeli adományokkal.


Az alapítvány kuratóriuma

Az alapítvány számlaszáma: 10200184-28112695-00000000

Amennyiben adója 1%-áról alapítványunk javára kíván rendelkezni, a rendelkező nyilatkozaton az alábbi adatokat tüntesse fel:

Az alapítvány adószáma: 19085603-1-06

Neve: HÓDMEZÕVÁSÁRHELYISZENT ISTVÁN ALAPÍTVÁNY

Ajánlja fel adója 1%-át gyermekeink jövőjére!

 

 

Hódmezővásárhely Szent István u.75.(62-245-066)

iskola@szentistvan.hodtav.hu

 

Köszönjük segítségét!